News 4 Opencart

Module tin tức Opencart

Module tin tức cho Opencart được tổng hợp từ các Extension News, Blog và CMS trên Opencart.com và Opencartvn.

News 4 Opencart
News 4 Opencart

Để cài đặt Module này các bạn vui lòng Download file sau:
Module_news_SEO_v1.5.4.1
Các bước cài đặt module tin tức:
***Lưu ý: backup site và cơ sở dữ liệu trước khi thực hiện tránh các lỗi không mong muốn có thể khôi phục lại
+ Bước 1: Import ‘opccms.sql’ vào cơ sở dữ liệu bằng phpMyAdmin từ thư mục “sql”.
+ Cài đặt Vqmod nếu bạn chưa có nếu bạn nào không thích dùng VQMod có thể liên hệ mình để được hướng dẫn
+ Upload tất cả file trong folder “upload” lên server của bạn.
+ Vào AdminCP menu “System/Users/User Groups” cấp quyền truy nhập cho tài khoản của bạn.
+ Vào menu “Catalog/News” thêm và sửa tin tức của bạn.

***Lưu ý:
Nếu bạn nào không hiển thị được danh mục tin tức trên top menu thì vào file header.tpl tìm dòng

  </ul>
</div>

thay bằng:

  </ul></div>