Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/hanamonline.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Bổ sung sitemap cho module tin tức Opencart – Blog CNTT Hà Nam

Bổ sung sitemap cho module tin tức Opencart

Add news 4 sitemaps

Bài hướng dẫn này dành cho các bạn sử dụng module tin tức được chia sẻ tại bài viết

http://hanamonline.com/module-tin-tuc-opencart/

Module tin tức này được chia sẻ trên opencartvn là module tin tức được nhiều bạn sử dụng nhất tuy nhiên một thiếu sót khá quan trọng của nó là không hỗ trợ sitemaps. Việc thêm url vào sitemaps và submit lên công cụ tìm kiếm giúp bài viết của bạn nhanh chóng được SE index.
Bạn cần sửa 2 file
+ Edit file /catalog/model/catalog/news.php
Thêm vào function
[php]
public function getNewIDs() {
$sql = "SELECT n.news_id FROM " . DB_PREFIX . "news n LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "news_description nd ON (n.news_id = nd.news_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "news_to_store n2s ON (n.news_id = n2s.news_id) WHERE nd.language_id = ‘" . (int)$this->config->get(‘config_language_id’) . "’ AND n.status = ‘1’ AND n.date_available <= NOW() AND n2s.store_id = ‘" . (int)$this->config->get(‘config_store_id’) . "’";
$query = $this->db->query($sql);
return $query->rows;
}
[/php]
+ Edit file /catalog/controller/feed/google_sitemap.php
Tìm đoạn code
[php]
$output .= $this->getCategories(0);
$this->load->model(‘catalog/manufacturer’);
[/php]
Thêm vào sau nó đoạn code sau:
[php]
$this->load->model(‘catalog/news’);
$news = $this->model_catalog_news->getNewIDs();

foreach ($news as $new) {
$output .= ‘<url>’;
$output .= ‘<loc>’ . $this->url->link(‘news/news’, ‘&news_id=’ . $new[‘news_id’]) . ‘</loc>’;
$output .= ‘<changefreq>weekly</changefreq>’;
$output .= ‘<priority>1.0</priority>’;
$output .= ‘</url>’;
}
[/php]
OK vậy là xong rồi bạn nào cần thêm danh mục tin tức thì viết thêm mình ko SEO theo danh mục nên không thêm danh mục tin tức vào sitemap. Chúc các bạn thành công

Tác giả: admin

Đơn giản là mình là người đam mê công nghệ, thích học hỏi và chia sẻ. Mình mong muốn nhận được phản hồi của các bạn khi xem bất kỳ bài viết nào trên blog của mình. Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi sự sẻ chia và góp ý của các bạn là điều mình cần nhất để blog hoàn thiện hơn. Điều đó thật sự quan trọng đối với mình. Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply