Thêm gadget twitter feed/ twitter timeline widget vào blogger

Hiển thị gadget twitter feed hay twitter profile timeline trên blog của bạn có 2 lợi ích:
+ Người dùng xem blog dễ dàng kết nối với twitter của bạn từ đó dễ theo dõi cập nhật của bạn hơn
+ Bạn dễ dàng theo dõi các cập nhật trên twitter từ blog của bạn
Mặc dù twitter không phải là mạng xã hội phổ biến với người dùng nhưng đối với dân SEO thì đây vẫn là 1 kênh đáng để khai thác
Sau đây là các bước cơ bản để thêm tweet feed / twitter timeline của bạn vào blog
Bước 1: Tạo widget timeline trong tài khoản twitter của bạn. Truy cập địa chỉ:

https://twitter.com/settings/widgets

Quản lý widgets của twitter
Quản lý widgets của twitter

Nhấn Create new(mình để ngôn ngữ là tiếng Anh) và điền các thông tin cần thiết

Thêm mới 1 widget twitter
Thêm mới 1 widget twitter

Có 1 số thông tin cơ bản như chiều cao của widget, giao diện sáng/tối…xong bạn nhấn Creat widget
Bên tay phải khung preview sẽ hiện ra code widget của bạn copy code đó code của mình
[js]
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/hanamonline" data-widget-id="371565767713497088">Tweets by @hanamonline</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?’http’:’https’;if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
[/js]

Chọn và copy code widget twitter
Chọn và copy code widget twitter

Bước 2: Upload code lên hostting của bạn ở đây mình khuyến khích các bạn sử dụng luôn Google gadget editor để lưu code. Truy cập url

http://www.google.com/ig/ifr?url=gge.xml

Dán code bạn vừa copy vào sau CDATA

Dán code vào google gadget code editor
Dán code vào google gadget code editor

Vào menu File/Save as lưu lại với tên tùy chọn

Save Google gadget code
Save Google gadget code

Mình lưu lại với tên anybuy-on-twitter. Sau khi save xong nhìn sang bên phải thấy file của bạn. Copy url của file

copy url google gadget code
copy url google gadget code

Bước 3: Vào quản lý blogger của bạn. Chọn cài đặt bố cục, thêm tiện ích(mình để tiếng Việt)

Thêm tiện ích blogger
Thêm tiện ích blogger

Một cửa sổ popup hiện lên chọn mục Thêm miền riêng của bạn và paste url vừa copy vào chọn Thêm bằng URL.

Thêm tiện ích từ URL tùy chỉnh
Thêm tiện ích từ URL tùy chỉnh

OK vậy là xong rồi đó và giờ cùng xem lại thành quả nào

Twitter widgets on Blogger
Twitter widgets on Blogger

Chúc các bạn thành công