bottom right conner flash popup ads windows

Code quảng cáo góc phải trang web flash popup windows ads

bottom right conner flash popup ads windows
bottom right conner flash popup ads windows

Có thể tùy chỉnh quảng cáo là flash, video, text, hình ảnh, html…
Tùy chỉnh độ rộng, thời gian hiển thị, có nút thu nhỏ, tắt rất tiện lợi và không gây khó chịu cho khách truy cập
Chỉ cần copy code sau dán trước thẻ body trong code của bạn

<br />
<script type="text/javascript">
//Alert MsgAd
clicksor_enable_MsgAlert = true;
//default pop-under house ad url
clicksor_enable_pop = true; clicksor_frequencyCap = 0.1;
durl = '';
//default banner house ad url
clicksor_default_url = '';
clicksor_banner_border = '#000f30'; clicksor_banner_ad_bg = '#FFFFFF';
clicksor_banner_link_color = '#0c15ff'; clicksor_banner_text_color = '#da0041';
clicksor_banner_image_banner = true; clicksor_banner_text_banner = true;
clicksor_layer_border_color = '';
clicksor_layer_ad_bg = ''; clicksor_layer_ad_link_color = '';
clicksor_layer_ad_text_color = ''; clicksor_text_link_bg = '';
clicksor_text_link_color = '#0c59ff'; clicksor_enable_text_link = true;
clicksor_enable_VideoAd = true;
</script></p>
<style type="text/css">
* html div#fl813691 {position: absolute; overflow:hidden;<br />
top:expression(eval(document.compatMode &&<br />
document.compatMode=='CSS1Compat') ?<br />
documentElement.scrollTop<br />
+(documentElement.clientHeight-this.clientHeight)<br />
: document.body.scrollTop<br />
+(document.body.clientHeight-this.clientHeight));}<br />
#fl813691{font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color:#666; position:fixed; _position: absolute; right:0; bottom:0; height:150px; }<br />
#eb951855{ width:289px; padding-right:7px; background:url(https://lh5.googleusercontent.com/-tC1Af6p9aw8/UEuOWQws00I/AAAAAAAAa-g/BbHcKKr5plc/s0/fullborder_bg_right.gif) no-repeat right top;}<br />
#cob263512{background:url(https://lh4.googleusercontent.com/-ClNrLnNnkOc/UEuOWLuYZ1I/AAAAAAAAa-k/FTBzIb2RH7E/s0/fullborder_bg.gif) no-repeat left top; height:150px; padding-left:7px;}<br />
#coh963846{color:#690;display:block; height:20px; line-height:20px; font-size:11px; width:283px;}<br />
#coh963846 a{color:#690;text-decoration:none;}<br />
#coc67178{float:right; padding:0; margin:0; list-style:none; overflow:hidden; height:15px;}<br />
      #coc67178 li{display:inline;}<br />
      #coc67178 li a{background-image:url(https://lh6.googleusercontent.com/-GndSGSlTOiY/UEuOWHOL_3I/AAAAAAAAa-c/duzdTEwLvK0/s0/button.gif); background-repeat:no-repeat; width:30px; height:0; padding-top:15px; overflow:hidden; float:left;}<br />
        #coc67178 li a.close{background-position: 0 0;}<br />
        #coc67178 li a.close:hover{background-position: 0 -15px;}<br />
        #coc67178 li a.min{background-position: -30px 0;}<br />
        #coc67178 li a.min:hover{background-position: -30px -15px;}<br />
        #coc67178 li a.max{background-position: -60px 0;}<br />
        #coc67178 li a.max:hover{background-position: -60px -15px;}<br />
#co453569{display:block; margin:0; padding:0; height:123px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#111 #999 #999 #111; line-height:1.6em; overflow:hidden;}<br />
</style>
<div style="height: 152px; z-index:9999;" id="fl813691">
<div id="eb951855">
<div id="cob263512">
<div id="coh963846">
<ul id="coc67178">
<li id="pf204652hide"><a class="min" href="javascript:pf204652clickhide();" title="Ẩn cửa sổ này">Ẩn cửa sổ này</a></li>
<li id="pf204652show" style="display: none;"><a class="max" href="javascript:pf204652clickshow();" title="Mở cửa sổ này">Mở cửa sổ này</a></li>
<li id="pf204652close"><a class="close" href="javascript:pf204652clickclose();" title="Tắt cửa sổ này">Tắt cửa sổ này</a></li>
</ul>
<p>     Hotline
    </div>
<p>	  <!--280x133--></p>
<div id="co453569">
		<img src="image/data/common/docongnghiep_bottom_banner.jpg" alt="hotline" />
		</div>
</div>
</div>
</div>
<p><script>
pf204652bottomLayer = document.getElementById('fl813691');
var pf204652IntervalId = 0;
var pf204652maxHeight = 150;
var pf204652minHeight = 20;
var pf204652curHeight = 0;
function pf204652show( ){
 pf204652curHeight += 2;
 if (pf204652curHeight > pf204652maxHeight){
  clearInterval ( pf204652IntervalId );
 }
 pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px';
}
function pf204652hide( ){
 pf204652curHeight -= 3;
 if (pf204652curHeight < pf204652minHeight){
  clearInterval ( pf204652IntervalId );
 }
 pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px';
}
pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 );
function pf204652clickhide(){
  document.getElementById('pf204652hide').style.display='none';
  document.getElementById('pf204652show').style.display='inline';
  pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652hide()', 5 );
}
function pf204652clickshow(){
  document.getElementById('pf204652hide').style.display='inline';
  document.getElementById('pf204652show').style.display='none';
  pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 );
}
function pf204652clickclose(){
  document.body.style.marginBottom = '0px';
  pf204652bottomLayer.style.display = 'none';
}
</script><br />