Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/hanamonline.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Code quảng cáo góc phải trang web flash popup windows ads – Blog CNTT Hà Nam

Code quảng cáo góc phải trang web flash popup windows ads

bottom right conner flash popup ads windows

bottom right conner flash popup ads windows
bottom right conner flash popup ads windows

Có thể tùy chỉnh quảng cáo là flash, video, text, hình ảnh, html…
Tùy chỉnh độ rộng, thời gian hiển thị, có nút thu nhỏ, tắt rất tiện lợi và không gây khó chịu cho khách truy cập
Chỉ cần copy code sau dán trước thẻ body trong code của bạn
[js]<br />
<script type="text/javascript">
//Alert MsgAd
clicksor_enable_MsgAlert = true;
//default pop-under house ad url
clicksor_enable_pop = true; clicksor_frequencyCap = 0.1;
durl = ”;
//default banner house ad url
clicksor_default_url = ”;
clicksor_banner_border = ‘#000f30’; clicksor_banner_ad_bg = ‘#FFFFFF’;
clicksor_banner_link_color = ‘#0c15ff’; clicksor_banner_text_color = ‘#da0041’;
clicksor_banner_image_banner = true; clicksor_banner_text_banner = true;
clicksor_layer_border_color = ”;
clicksor_layer_ad_bg = ”; clicksor_layer_ad_link_color = ”;
clicksor_layer_ad_text_color = ”; clicksor_text_link_bg = ”;
clicksor_text_link_color = ‘#0c59ff’; clicksor_enable_text_link = true;
clicksor_enable_VideoAd = true;
</script></p>
<style type="text/css">
* html div#fl813691 {position: absolute; overflow:hidden;<br />
top:expression(eval(document.compatMode &&<br />
document.compatMode==’CSS1Compat’) ?<br />
documentElement.scrollTop<br />
+(documentElement.clientHeight-this.clientHeight)<br />
: document.body.scrollTop<br />
+(document.body.clientHeight-this.clientHeight));}<br />
#fl813691{font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color:#666; position:fixed; _position: absolute; right:0; bottom:0; height:150px; }<br />
#eb951855{ width:289px; padding-right:7px; background:url(https://lh5.googleusercontent.com/-tC1Af6p9aw8/UEuOWQws00I/AAAAAAAAa-g/BbHcKKr5plc/s0/fullborder_bg_right.gif) no-repeat right top;}<br />
#cob263512{background:url(https://lh4.googleusercontent.com/-ClNrLnNnkOc/UEuOWLuYZ1I/AAAAAAAAa-k/FTBzIb2RH7E/s0/fullborder_bg.gif) no-repeat left top; height:150px; padding-left:7px;}<br />
#coh963846{color:#690;display:block; height:20px; line-height:20px; font-size:11px; width:283px;}<br />
#coh963846 a{color:#690;text-decoration:none;}<br />
#coc67178{float:right; padding:0; margin:0; list-style:none; overflow:hidden; height:15px;}<br />
#coc67178 li{display:inline;}<br />
#coc67178 li a{background-image:url(https://lh6.googleusercontent.com/-GndSGSlTOiY/UEuOWHOL_3I/AAAAAAAAa-c/duzdTEwLvK0/s0/button.gif); background-repeat:no-repeat; width:30px; height:0; padding-top:15px; overflow:hidden; float:left;}<br />
#coc67178 li a.close{background-position: 0 0;}<br />
#coc67178 li a.close:hover{background-position: 0 -15px;}<br />
#coc67178 li a.min{background-position: -30px 0;}<br />
#coc67178 li a.min:hover{background-position: -30px -15px;}<br />
#coc67178 li a.max{background-position: -60px 0;}<br />
#coc67178 li a.max:hover{background-position: -60px -15px;}<br />
#co453569{display:block; margin:0; padding:0; height:123px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#111 #999 #999 #111; line-height:1.6em; overflow:hidden;}<br />
</style>
<div style="height: 152px; z-index:9999;" id="fl813691">
<div id="eb951855">
<div id="cob263512">
<div id="coh963846">
<ul id="coc67178">
<li id="pf204652hide"><a class="min" href="javascript:pf204652clickhide();" title="Ẩn cửa sổ này">Ẩn cửa sổ này</a></li>
<li id="pf204652show" style="display: none;"><a class="max" href="javascript:pf204652clickshow();" title="Mở cửa sổ này">Mở cửa sổ này</a></li>
<li id="pf204652close"><a class="close" href="javascript:pf204652clickclose();" title="Tắt cửa sổ này">Tắt cửa sổ này</a></li>
</ul>
<p> Hotline
</div>
<p> <!–280×133–></p>
<div id="co453569">
<img src="image/data/common/docongnghiep_bottom_banner.jpg" alt="hotline" />
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><script>
pf204652bottomLayer = document.getElementById(‘fl813691′);
var pf204652IntervalId = 0;
var pf204652maxHeight = 150;
var pf204652minHeight = 20;
var pf204652curHeight = 0;
function pf204652show( ){
pf204652curHeight += 2;
if (pf204652curHeight > pf204652maxHeight){
clearInterval ( pf204652IntervalId );
}
pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+’px’;
}
function pf204652hide( ){
pf204652curHeight -= 3;
if (pf204652curHeight < pf204652minHeight){
clearInterval ( pf204652IntervalId );
}
pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+’px’;
}
pf204652IntervalId = setInterval ( ‘pf204652show()’, 5 );
function pf204652clickhide(){
document.getElementById(‘pf204652hide’).style.display=’none’;
document.getElementById(‘pf204652show’).style.display=’inline’;
pf204652IntervalId = setInterval ( ‘pf204652hide()’, 5 );
}
function pf204652clickshow(){
document.getElementById(‘pf204652hide’).style.display=’inline’;
document.getElementById(‘pf204652show’).style.display=’none’;
pf204652IntervalId = setInterval ( ‘pf204652show()’, 5 );
}
function pf204652clickclose(){
document.body.style.marginBottom = ‘0px’;
pf204652bottomLayer.style.display = ‘none’;
}
</script><br />
[/js]

Tác giả: admin

Đơn giản là mình là người đam mê công nghệ, thích học hỏi và chia sẻ. Mình mong muốn nhận được phản hồi của các bạn khi xem bất kỳ bài viết nào trên blog của mình. Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi sự sẻ chia và góp ý của các bạn là điều mình cần nhất để blog hoàn thiện hơn. Điều đó thật sự quan trọng đối với mình. Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply