Nút back to top trở về đầu trang

[Best] Nút trở về đầu trang back to top

Đây là code javascript mình sử dụng cho nhiều trang với chứng năng good nhất có thể
– Tùy chỉnh vị trí hiển thị
– Tùy chỉnh text, ảnh, html,… hiển thị
– Chỉ hiển thị khi nội dung trang dài
– Code đơn giản nhẹ, dễ sử dụng

Nút back to top trở về đầu trang
Nút back to top trở về đầu trang

Để chèn nút back to top này bạn chỉ cần download file dưới đây về
backtotop.rar
Trong đó đã có hướng dẫn cụ thể
Bạn chỉ cần up các file jquery-1.7.1.min.js, scrolltopcontrol.js, backtotop.png lên hostting sau đó chèn đoạn mã vào trước thẻ

<script type="text/javascript" src="jquery-1.7.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="scrolltopcontrol.js"></script>

Chúc các bạn thành công