Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/hanamonline.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Bài tập lớn thiết kế website quản lý nhân sự bằng PHP – Blog CNTT Hà Nam

Bài tập lớn thiết kế website quản lý nhân sự bằng PHP

Quản lý nhân sự demo trang chủ

Đây là bài tập lớn môn Mã nguồn mở

Yêu cầu của bài tập:

Các chức năng tối thiểu:

1. Đăng nhập/Đăng xuất.

2. Phân quyền

3. Với mỗi đơn thể dữ liệu cần đảm bảo các tính năng:

Thêm/Sửa/Xóa/Liệt kê
Tìm kiếm.
Thống kê/Báo cáo

Chú ý: – Bài tập lớn không yêu cầu làm nhiều về nghiệp vụ hoặc kết nối với CSDL, mà
chủ yếu đánh giá cao phần tìm hiểu thêm về các công nghệ, các kỹ thuật mới, đồng thời
rèn luyện kỹ năng chia sẻ.

– Học viên có thể tự chọn một đề tài khác ngoài những đề tài trong danh sách, tuy nhiên
phải trao đổi trước với giáo viên.

– Các công nghệ mà sinh viên nên áp dụng: AJAX/Jquery, Backup/Restore Database,…

Một số hình ảnh website:

 

Quản lý nhân sự demo trang chủ
Quản lý nhân sự demo trang chủ
Quản lý nhân sự demo trang quản lý
Quản lý nhân sự demo trang quản lý

Xem báo cáo online:


Download báo cáo và mã nguồn tại đây:
[do action=”adfly_download” href=”http://adf.ly/JezgV” title=”Download quản lý nhân sự”/]

Hướng dẫn cài đặt:

B1: Cài đặt web server ảo ở đây mình khuyên dùng Vertrigo download tại đây http://vertrigo.sourceforge.net/.

B2: Copy thư mục quanlynhansu vào thư mục www của Vertrigo.

B3: Khởi động Vertrigo mở phpmyadmin tạo cơ sở dữ liệu tên là quanlynhansu import file quanlynhansu.sql vào.

B4: Cấu hình file \www\quanlynhansu\Connections\Myconnection.php

$hostname_Myconnection = “localhost”;
$database_Myconnection = “quanlynhansu”;
$username_Myconnection = “root”;
$password_Myconnection = “vertrigo”;

B5: Đăng nhập vào website http://localhost/quanlynhansu với username và password đăng nhập chương trình là admin/admin.

Tác giả: admin

Đơn giản là mình là người đam mê công nghệ, thích học hỏi và chia sẻ. Mình mong muốn nhận được phản hồi của các bạn khi xem bất kỳ bài viết nào trên blog của mình. Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi sự sẻ chia và góp ý của các bạn là điều mình cần nhất để blog hoàn thiện hơn. Điều đó thật sự quan trọng đối với mình. Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply