Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/hanamonline.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
monquavogia – Blog CNTT Hà Nam

Thông báo tạm ngừng hoạt động

Lâu nay do một số vấn đề cá nhân nên admin không còn cập nhật blog cũng như không trả lời bình luận của các bạn được. Thành thật gửi lời xin lỗi đến các bạn! Đây cũng là thông báo chính thức của admin tạm ngừng hoạt động blog cho đến khi có thông báo chính thức quay trở lại. Mong các bạn thông cảm! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog!