Bài tập lớn thiết kế website tin tức đơn giản bằng ASP.NET

Đây là bài tập lớn môn lập trình web ASP.NET

Yêu cầu của bài tập: Vận dụng được những kiến thức cơ bản mình đã học đượ, vận dụng được các cách lập trình cơ bản của môn lập trình Win(C#) vào thiết kế Webform trên môi trường ASP.NET C# 3.5,như webform đăng nhập,phân quyền,tin tức… sử dụng code html để bố trí hình ảnh,banner,table…

Một số hình ảnh của website:

webtintuc_category webtintuc_detail webtintuc_home webtintuc_backend

Download báo cáo và mã nguồn tại đây:

[do action=”adfly_download” href=”https://docs.google.com/file/d/0B662OXsWUqBsRzBkWkFtWGFlSm8/edit?usp=sharing” title=”download code web tin tức asp.net”/]

Cài đặt: cơ sở dữ liệu được cấu hình động nên các bạn chỉ việc giải nén ra rồi chạy là xong

Phần báo cáo do mất bản cuối cùng nên các bạn sửa lại bản đang edit gần xong rồi

Đăng nhập quản trị là: admin/123456

Chúc các bạn thành công!