Sử dụng IDM “bản quyền” mãi mãi

Hướng dẫn này áp dụng cho mọi phiên bản của IDM từ phiên bản 6.15 (02/2013) trở lại. Hướng dẫn này cũng áp dụng cho các trường hợp IDM hết hạn dùng thử, IDM bị block do dùng crack, dùng key chia sẻ trên mạng

About IDM
About IDM

Bước  1: Đầu tiên là download IDM phiên bản mới nhất.

Download 1 trong các link sau:
Home: http://mirror2.internetdownloadmanager.com/idman615.exe

File Hippo: http://www.filehippo.com/download_internet_download_manager/

Softpedia: http://www.softpedia.com/progDownload/Internet-Download-Manager-Download-6635.html

Bước 2: Chỉnh sửa file host

Vào thư mục C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts sửa file host bằng notepad hay phần mềm sửa văn bản nào đó (windows 7 và windows 8 nhớ sửa dưới quyền admin). Thêm 3 dòng sau vào file

205.199.44.156 registeridm.com
205.199.44.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com

Để chắc ăn sau khi lưu lại các bạn nên để cho tệp này thuộc tính Read only (cũng là để phòng tránh virus nó ghi vào file này luôn khi nào sửa thì bỏ read only đi để sửa)

Bước 3: Cài đặt IDM (cài mới hoặc cài đè đều được kể cả đè phiên bản cũ lên phiên bản mới)

Bước 4: Nhập key

Nếu bạn đã hết hạn dùng thử hoặc bị block thì khi mở IDM nó hiện lên cái cửa sổ bắt đăng ký luôn nếu không thì bạn vào menu Registration –> Registration

Sử dụng key sau để đăng ký:

First name : (Tùy ý)
Last name : (Tùy ý)
Email : (Tùy ý)
Serial : BGL4H-HJBXT-ABSUD-R31QJ

Chờ một lúc lâu thì nó báo gì gì đó bạn cứ đóng lại và IDM đã sử dụng bình thường. Thế là xong rồi đấy. Từ giờ bạn có thể sử dụng IDM cho đến lúc nào bạn sửa file host hoặc update IDM mới thì thôi không bao giờ sợ IDM block không cho sử dụng nữa.

*** Dành cho bạn nào muốn update:

Mở file host xóa dòng:

127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com

Sau đó lưu lại. Update xong các bạn thêm dòng đó lại và lưu lại nếu không IDM sẽ bị block.

Chúc các bạn kéo được nhiều dữ liệu với IDM