Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe

Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe 5.2.x key “bản quyền”

Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe

Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe
Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe

Mặc dù Flash đã gần hết thời rồi nhưng mình vẫn giới thiệu phần mềm này có nhiều ưu điểm
+ Phần mềm tạo photo slideshows, thuyết trình, album ảnh, intro, banner…
+ Hơn 200 hiệu ứng, template, nhạc nền, 3D, hiệu ứng chuyển cảnh,…
+ Hỗ trợ xuất ra các định dạng SWF, XML, HTML, EXE, Email và bảo vệ màn hình.
+ Hỗ trợ chia sẻ qua MySpace, Blogger, Friendster, Window Live Spaces, WordPress và tất cả các trang web xã hội và blog hỗ trợ chỉnh sửa mã HTML
Đây là phần mềm đơn giản, dễ sử dụng và hiệu quả về flash nhất mà mình từng test

Download Flash Gallery Factory Deluxe 5.2.1

+ Trang chủ:
http://www.wondershare.com/pro/flash-gallery-factory-deluxe.html
+ GDrive:
https://docs.google.com/file/d/0B6k10y9mj_DZQlRJUUNfMkVQM1U/edit?usp=sharing
+ SkyDirve:
http://sdrv.ms/166uv9y

Key đăng ký

Mail: Reverser@TSRh.com
Key: 3E49E0309C438530EE7CEE315B49B230