Yahoo! Messenger Offline Installer all version update daily

Cập nhật tất cả các bản cài đặt Offline của phần mềm Yahoo Message (mới lên trên nhé các bản cũ ko bị xóa vì nhiều máy có thể bị lỗi ko dùng được bản mới)
+ Yahoo! Messenger (11.5.0.228-vn) Offline Installer

ymsgr_inst-11.5.0.228-vn.exe

Ngoài trang này các bạn cũng có thể tìm các bản cài đặt ở đây:

http://www.filehippo.com/download_yahoomessenger/