[PSD] Banner khuyến mãi giảm giá “Deal hôm nay”

Banner khuyến mãi Deal hôm nay kích thước 520×520. Gif động nhé. Các bạn download về có các font sử dụng trong đó luôn rồi nếu máy bạn chưa cài thì cài thêm font nhé
Demo:

Deal hôm nay
Deal hôm nay

Download:
http://www.mediafire.com/download.php?f3g9e9dvvc9bzso