cho mình hỏi về phần mềm attendance

cho mình hỏi , sao mình đặt lịch chấm công xong mình . mình lick vào báo cáo nó hiện ra ngày mình chấm công , mình bấm vào nút báo cáo thì nó báo " erro read report" là sao . bạn có thể nào hướng dẫn mình xuất ra file báo cáo dc ko . Cảm ơn bạn