Proshow Producer 5

Proshow Producer 5.0.3310 Full 2013

Proshow Producer 5
Proshow Producer 5

Download Proshow Producer

Photodex.com trang chủ của nhà sản xuất Proshow Producer dường như đã chặn IP Việt Nam các bạn phải fake IP để truy cập và download. Hiện tại phần mềm fake ip tốt nhất là Hotspot Shield rất đơn giản và dễ sử dụng
Nếu các bạn không download được từ trang chủ thì download tại đây:
GDrive:

https://docs.google.com/file/d/0B6k10y9mj_DZbzgyUUhfTjZZdVU/edit?usp=sharing

Đăng ký

Các bạn down file này về:

Kích hoạt Proshow Producer 5 Offline

Trong đó có 5 file các bạn paste 4 file .dnt vào thư mục cài đặt Proshow Producer. File .reg còn lại là file regedit các bạn chỉ cần kích đúp vào nó hiện thông báo các bạn cứ OK là xong.
Vì Proshow Producer đã chặn IP Việt Nam nên bạn nào không fake IP thì ko cần làm thêm bước này còn bạn nào fake IP thì nên thêm mấy dòng này vào file host nhé:

127.0.0.1 www.photodex.com
127.0.0.1 www.slideshowblog.com
127.0.0.1 www.picturecd.org
127.0.0.1 www.picturecd.net
127.0.0.1 www.cpic.com
127.0.0.1 www.picturecd.com

Mình chia sẻ phần mềm ít khi dùng file patch hoặc keygen hoặc các file exe ngoài file cài đặt để hạn chế virus. Các phần mềm mình chia sẻ đều đã test thành công. Chúc các bạn có nhiều tác phẩm đẹp