Moyea FLV Editor Ultimate 1.0.1.0

Moyea FLV Editor Ultimate 1.0.1.0

Các tính năng của Moyea FLV Editor Ultimate:

– Sửa file F4V, MP3, FLV với H.264, H.263, Flash 8
– Trích xuất hoặc thay thế audio và video trong FLV
– Gộp các file FLV với nhau tốc độ cực nhanh
– Thêm các thông tin Metadata mô tả vào FLV
– Xem trực tiếp flv khi edit
– Cắt file FLV cực nhanh
– Tạo trình chơi và HTML để upload lên mạng trình player nhiều skin đẹp mắt
Có rất nhiều trình edit video tuy nhiên không phải cái nào cũng support FLV tốt và support với tốc độ cực nhanh và giữ nguyên chất lượng thì Moyea FLV Editor Ultimate là số 1

Moyea FLV Editor Ultimate 1.0.1.0
Moyea FLV Editor Ultimate 1.0.1.0

Download Moyea FLV Editor Ultimate 1.0.1.0

https://docs.google.com/file/d/0B662OXsWUqBsQ01HdHdkVFFRWE0/edit?usp=sharing

Bản quyền Moyea FLV Editor Ultimate 1.0.1.0

Lưu đoạn code sau thành file key.reg kích đúp để add vào registry là ok

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{9DBF4E52-0673-4147-91EB-91053C2FDE2A}]
“lsd”=hex:00,6C,00,36,6D,4D,77,4D,4A,41,58,4D,44,53,58,48,44,67,77,34,68,77,35,4F,4E,49,6C,41,41,44,53,4A,51,41,41,30,69,55,41,41,4E,49,6C,41,41,44,67,48,55,51,34,6B,78,49,33,4D,64,49,6C,41,41,44,53,4A,51,41,41,30,69,55,41,41,4E,49,6C,41,41,44,53,4A,51,41,41,30,69,55,41,41,4E,49,6C,41,41,44,53,4A,51,41,41,30,69,55,41,41,4E,49,6C,41,41,41,3D,6D,20,00,45,38,46,33,30,42,36,41,45,46,32,33,30,31,43,45,46,35,42,31,35,37,44,46,35,41,31,36,35,32,46,42

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Moyea\FLV Editor Ultimate]
“InstallDate”=”16/04/2009”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{9DBF4E52-0673-4147-91EB-91053C2FDE2A}]
“lsd”=hex:00,6C,00,36,6D,4D,77,4D,4A,41,58,4D,44,53,58,48,44,67,77,34,68,77,35,4F,4E,49,6C,41,41,44,53,4A,51,41,41,30,69,55,41,41,4E,49,6C,41,41,44,67,48,55,51,34,6B,78,49,33,4D,64,49,6C,41,41,44,53,4A,51,41,41,30,69,55,41,41,4E,49,6C,41,41,44,53,4A,51,41,41,30,69,55,41,41,4E,49,6C,41,41,44,53,4A,51,41,41,30,69,55,41,41,4E,49,6C,41,41,41,3D,6D,20,00,45,38,46,33,30,42,36,41,45,46,32,33,30,31,43,45,46,35,42,31,35,37,44,46,35,41,31,36,35,32,46,42