SQL Server 2008

Microsoft SQL Server 2008 Enterprise+Standard+Developer+32bit+64bit+Key

Microsoft SQL Server 2008 có 2 bản miễn phí Express bị giới hạn nhiều chức năng và các bản có tính phí Enterprise Standard Developer. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn phiên bản tính phí của Microsoft SQL Server 2008.

SQL Server 2008
SQL Server 2008

Download Microsoft SQL Server 2008

Link trực tiếp từ Microsoft (hơn 3Gb trong đó có cả bản Enterprise+Standard+Developer+32bit+64bit)

http://sqlserver.dlservice.microsoft.com/dl/download/9/C/0/9C036510-3218-4258-8B03-67DC1D6A497C/SQLFULL_ENU.iso?lcid=1033

Key “bản quyền” Microsoft SQL Server 2008

Developer S/N: PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB
Enterprise S/N: JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB
Standard S/N: FXHQY-JQF42-68VVV-PYVVR-RY3BB

Nhập tương ứng CD Key nào thì nó sẽ nhận là bản đấy nhé. Enjoy