Office 2013 logo

Microsoft Office Professional Plus 2013 bản chính thức + key “bản quyền” + 1 link duy nhất

Download Office 2013

Office 2013 đã ra phiên bản chính thức. Office 2013 tiến sâu hơn vào đám mây hỗ trợ thiết bị cảm ứng tốt hơn và chỉ hỗ trợ windows 7 và windows 8

Office 2013 logo
Office 2013 logo

Bài này mình không giới thiệu về Office 2013 mà chỉ giới thiệu link download:
Microsoft Office Professional Plus 2013 (x86):
Download tại GDrive:
https://docs.google.com/file/d/0B6k10y9mj_DZeklIVjZYcERSSjQ/edit?usp=sharing

Key “bản quyền”

OFFICE 2013 PRO PLUS Offline Activation RETAIL Keys [Retail Edition Only]:
[New Key1]: 6PVPD-CNWDQ-G734C-DG7BM-VQTXK
[New Key2]: JPMTN-GW9J2-QH2GT-XMQTD-7T7TX
[New Key3]: HNR7W-Q3D9C-G8PFP-FY7P8-RX6XK
[New Key4]: C8BNK-Y6CDW-9BVM9-WM9HY-QJYGX
[Tested working on 14 March 2013]

Mình đã test working 100% nhé