SQL Server Agent Error

Fix lỗi không start được SQL Server Agent

SQL Server Agent cannot start?

Khi bạn cố gắng khởi động SQL Server Agent bạn nhận được các thông báo đại loại như:

SQL Server Agent Start Error
SQL Server Agent Start Error

The request failed or the service did not respond in timely fashion. Consult the event log or other applicable error logs for details

Hay

SQL Server Agent Error
SQL Server Agent Error

The SQL Server Agent (SQLEXPRESS) service on Local Computer started and then stopped. Some services stop automatically if they are not in use by other services or programs.

Khắc phục

Bạn đừng cố gắng tìm kiếm hay tùy chỉnh gì bởi vì đơn giản là bản SQL Server của bạn là phiên bản miễn phí (SQL Server Express) vì vậy nó ko hỗ trợ service SQL Server Agent.
Bạn chỉ cần gỡ bỏ bản cài đặt miễn phí và cài đặt bản Microsoft SQL Server 2008 Enterprise hoặc Standard hoặc Developer là có thể khởi động SQL Server Agent
Nếu bạn chưa có SQL Server bản tính phí thì download ở đây nhé

http://hanamonline.com/microsoft-sql-server-2008-enterprisestandarddeveloper32bit64bitkey/