Microsoft security essentials get genuine

Cài Microsoft Security Essentials vượt WGA WinXP

Cài đặt

Để cài Microsoft Security Essentials thì bước đầu tiên thì người dùng phải vượt qua xác nhận windows bản quyền chính hãng. Nếu người dùng không vượt qua được kiểm tra chính hãng thì sẽ nhận được thông báo:

This copy of Windows did not pass genuine validation.You might be a victim of software counterfeiting

Tạm dịch:

Bản sao Windows này không qua được xác nhận chính hãng. Bạn có thể là một nạn nhân của phần mềm giả

Not pass genuine validation
Not pass genuine validation

Và bạn được yêu cầu đóng trình cài đặt hoặc mua bản quyền nhưng điều khó khăn lớn nhất đối với chúng ta ở đây là không có tiền mua bản quyền.
Trước tiên bạn down bộ cài đặt ở đây:
Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/m0xk4zghv4confv/mssefullinstall-x86fre-en-us-xp.rar
SkyDrive:
http://sdrv.ms/WY4p8n
Có pass giải nén thì bạn điền hanamonline.com

Sau khi down về các bạn giải nén ra chạy file loader.exe và tiến hành cài đặt như bình thường.

Update

Thực chất trong file nén là mssefullinstall-x86fre-en-us-xp.exe phiên bản cũ được giải nén với MSSE Genuine Check Bypass Loader. Vì thế sau khi cài thành công bạn nhớ update Microsoft Security Essentials lên phiên bản cao hơn. Download tại đây:
http://www.microsoft.com/vi-vn/download/details.aspx?id=5201
Sau đó các bạn update cơ sở dữ liệu cho phần mềm chuyển qua tab Update hoặc Update Offline download bằng IDM nhanh hơn. Tham khảo tại đây
http://hanamonline.com/update-microsoft-security-essentials-offline/

Xóa cảnh báo(Tùy chọn)

Dành cho bạn nào gặp cảnh báo này:

Microsoft security essentials get genuine
Microsoft security essentials get genuine

Bạn không xóa cảnh báo này cũng vẫn sử dụng MSE bình thường nhé. Để xóa thông báo này bạn làm như sau
+ Sửa file host trong thư mục %WINDIR%\system32\drivers\etc
Sửa file host bằng Notepad thêm 3 dòng sau:

127.0.1.1 spynettest.microsoft.com
127.0.1.1 spynet2.microsoft.com
127.0.1.1 mpa.one.microsoft.com

+ Xóa file DATA.DAT trong thư mục %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\Data
OK vậy là xong rồi đấy.