Pidgin Centos

Cài đặt phần mềm chat Pidgin trên Centos

Pidgin là phần mềm chat hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, Pidgin hỗ trợ đến 19 giao thức chat và tất nhiên không thể thiếu Yahoo, AIM, Facebook, Google talk, Live Message…, hỗ trợ chat nhiều tài khoản, cửa sổ chat hỗ trợ nhiều tab, lưu nhật ký chat, hỗ trợ cài thêm plugin…
Để cài Pidgin trên CentOS thực hiện các bước sau (các bạn có thể thực hiện trên UI hoặc trên Terminal):

Pidgin Centos
Pidgin Centos

1. Download pidgin.repo tại http://rpm.pidgin.im/centos/pidgin.repo

2. Copy file vừa download về thư mục /etc/yum.repos.d/ với quyền root

[root@localhost Desktop]# mv pidgin.repo /etc/yum.repos.d/

3. Cài đặt Pidgin từ gói vừa tải về bằng lệnh “yum install pidgin” với quyền root

4. Như vậy là Pidgin đã được cài đặt.

5. Để mở Pidgin các bạn vào menu Applications –> Internet –> Pidgin Internet Messenger

Bây giờ thì bạn có thể add tài khoản vào và chat chít thoải mái rồi