Autoit syntax highlighter for wordpress

autoit script syntax highlighter demo

Step 1: Install plugin SyntaxHighlighter Evolved http://wordpress.org/extend/plugins/syntaxhighlighter/
Step 2: Download Autoit brush

[do action=”adfly_download” href=”http://adf.ly/JjZpq” title=”autoit brush”/]

Step 3: Upload it to folder: /public_html/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3

Step 4: Edit file: /public_html/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter.php

+ Find code (line 104 + 105):

[php]
// Register brush scripts
wp_register_script( ‘syntaxhighlighter-core’, plugins_url(‘syntaxhighlighter/’ . $this->shfolder . ‘/scripts/shCore.js’), array(), $this->agshver );
[/php]

add this code after:

[php]
wp_register_script( ‘syntaxhighlighter-brush-autoit’, plugins_url(‘syntaxhighlighter/’ . $this->shfolder . ‘/scripts/shBrushAutoIt.js’), array(‘syntaxhighlighter-core’), $this->agshver );
[/php]

+ Find code (line 149 + 150)

[php]
$this->brushes = (array) apply_filters( ‘syntaxhighlighter_brushes’, array(
‘as3’ => ‘as3’,
[/php]

add this code after:

[php]
‘au3’ => ‘autoit’,
[/php]

Use short code

{au3}your autoit script code{/au3} (replace {} = [])

in your post. End!

Tác giả: admin

Đơn giản là mình là người đam mê công nghệ, thích học hỏi và chia sẻ. Mình mong muốn nhận được phản hồi của các bạn khi xem bất kỳ bài viết nào trên blog của mình. Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi sự sẻ chia và góp ý của các bạn là điều mình cần nhất để blog hoàn thiện hơn. Điều đó thật sự quan trọng đối với mình. Xin chân thành cảm ơn!