Adobe Illustrator CS6

Adobe Illustrator CS6 Full “bản quyền” 1 link duy nhất

Adobe Illustrator CS6
Adobe Illustrator CS6

Download Adobe Illustrator CS6

+ Download bản mới nhất từ Adobe
– Bước 1: Lấy Cookie Download – click vào link:
Code:

http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=illustrator

– Bước 2: Download 2 file sau
Code:

http://trials2.adobe.com/AdobeProducts/ILST/16/win32/Illustrator_16_LS16.7z
http://trials2.adobe.com/AdobeProducts/ILST/16/win32/Illustrator_16_LS16.exe

+ Hoặc Download từ GDrive:

https://docs.google.com/file/d/0B6k10y9mj_DZU2Rwa1hYekxJYXc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B6k10y9mj_DZb3hXdkxMWkx1QVE/edit?usp=sharing

Key bản quyền

1330-1642-1085-1634-7670-7031

Khi cài đặt các bạn nhớ ngắt kết nối mạng nhé

Patch Adobe Illustrator CS6

Adobe AI CS6 Patch

Copy file amtlib.dll (từ thư mục tương ứng với hệ điều hành của bạn là 64 bit hay 32 bit) và paste vào đường dẫn:

C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS6\Support Files\Contents\Windows.

Ghi đè lên File amtlib.dll có sẵn